Bd.Renașterii Naționale 4.

Bd.Renașterii Naționale 4.

Finalizată în mărime de: 40%| Data finalizării: 30.05.2022

40% Complete

Locația

Întrebări frecvente:

Aveți următoarele modalități:

1) Prima rată 10% din valoarea apartamentului, restul sumei la darea blocului în exploatare;

2) Achitarea în rate pe perioada construcției blocului (până la darea blocului în exploatare).

3) Achitarea a 50% din costul apartamentului la semnarea constractului, restul sumei la darea blocului în exploatare;

4) Accesați un credit imobiliar de la orice bancă din Moldova.

5) Achitarea cu condiții individuale.

să aibă vârsta de 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar;
să dețină obligatoriu cetățenia RM;
să dispună de venituri pentru achitarea creditului ipotecar, a cărui rată lunară, plus dobânda și comisionul de garantare, să nu depășească 50% din veniturile nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia, precum și ale rudelor de gradul I;
să nu dețină în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soțul/soția nicio locuință în decurs de 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar și nu au în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuințe;
soțul/soția să nu dețină în proprietate exclusivă nicio locuință în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar și să nu aibă în derulare un credit ipotecar.
Să nu fi procurat o locuință prin intermediul Programului.

cerere de acordare a creditului în cadrul Programului semnată de solicitant;
cerere de acordare a garanției în cadrul Programului semnată de solicitant;
buletinul de identitate a solicitantului, buletinul de identitate al soţului/soţiei, după caz;
adeverinţa de venit proprie a solicitantului, a soţului/soţiei, după caz;
carnetul de muncă şi/sau contractul individual de muncă sau licenţa pentru activitate profesională, proprie şi a soţului/soţiei, după caz;
extras valabil din Registrul Bunurilor Imobile pentru locuința care urmează a fi procurată prin intermediul Programului precum și certificat privind lipsa datoriilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat;
certificat eliberat de Agenția Serviciilor Publice care confirmă faptul că beneficiarul, soțul/soția beneficiarului nu dețin în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nici o locuinţă în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării certificatului;
alte documente care confirmă provenența veniturilor oficiale nete;
raport de evaluare a locuinței care urmează a fi procurată, de la o companie de evaluare licențiată;
Persoanele care obțin alte venituri din chirii, dividende și activități independente trebuie să prezinte documentele specifice care dovedesc obținerea acestor venituri.

Procurarea apartamentului de la compania "Rodaris-Pro" este posibilă în 2 variante:

1) În "Varianta albă" :

  • Pereții și podurile nivelate cu amestec uscat;
  • Pardoselele turnate și nivelate;
  • Încălzire în podea - baie, bucătărie;
  • Cazangerie autonomă în fiecare apartament;
  • Calorifer în fiecare încăpere și uscator pentru prosop în baie;
  • Contor - gaz, apă, energie electrică;
  • Ușă de intrare calitativă;
  • Geamuri Salamander 4S;

2) Cu reparație, la preferințele clientului.

Scrieține solicitarea dvs. și noi vă vom răspunde la întrebări

R
D A R I S P R